Συμπιεστές

Καινούργιοι Συμπιεστές

Bitzer

 • Ημίκλειστου τύπου Bitzer από 1 Hp έως 70Hp
 • Ανοικτού τύπου Bitzer από 5,5Hp έως 50Hp
 • Ανοικτού τύπου screw από 30Hp έως 150Hp
 • Κλειστού τύπου screw από 30Hp έως 150Hp

 


Carrier

 • Ανοικτού τύπου Carrier
 • Carrier 5F20/40/60
 • Carrier 5H40/46/60/66/120/126

 

Sabroe

 • SMO 24/26/28
 • SMC 106/108

 

Bock

 • Ημίκλειστοι Bock
 • Ανοιχτού τύπου Bock από 2 m3/h
 • Πολύστροφοι Bock

 

Τύπου Scroll

 • Scroll Bitzer
 • Scroll Coperland
 • Scroll Danfoss

 

Maneurope

 • Maneurope

 

 

Ανακατασκευασμένοι Συμπιεστές

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανακατασκευασμένους συμπιεστές (Bitzer, Carrier, Copeland, Daikin, Sabroe, Trane, Βock, Dorin, Marelli κτλ).

Όλοι οι συμπιεστές ανακατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Force Cooling, τα οποία έχουν θεσπιστεί να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Ναυτιλίας και της Βιομηχανίας.

*Σε περίπτωση που ο συμπιεστής που ζητάτε δεν αναφέρεται στην παρακάτω λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

 • SABROE CMO 14 
 • SABROE SMC 106 
 • MARELLI CHC101
 • COPELAND
 • CARRIER 5H126
 • CARRIER 5H120 
 • CARRIER 5H86
 • CARRIER 5H80
 • CARRIER 5H60
 • CARRIER 5H46
 • CARRIER 5H40
 • CARRIER 5F60
 • BOCK F6
 • BITZER 6G.2
 • BITZER 4T.2
 • BITZER 4P.2 
 • BITZER 4N.2
 • BITZER 4G.2