Εξατμιστές

Εξατμιστές Φυσικής κυκλοφορίας

Εξατμιστές φυσικής κυκλοφορίας οι οποίοι κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις και αποδόσεις.

 

Εξατμιστές Βεβιασμένης κυκλοφορίας

Εξατμίστες βεβιασμένης κυκλοφορίας βιομηχανικού τύπου καθώς και ειδικές κατασκεύες για τούνελ καταψύξεως.