Τα Νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ FREON

Η Force Cooling, «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στη τριακονταετή πορεία της στο χώρο και στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης των πελατών της, σας πληροφορεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα γύρω από το Freon.

Παγκοσμίως παρατηρείται ραγδαία αύξηση των τιμών όλων των ειδών Freon αλλά κυρίως η παράλληλη μείωση παραγωγής συγκεκριμένων Freon λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας κατ ’επέκταση κοινότητας για την απόσυρση συγκεκριμένων ειδών Freon με υψηλό GWP με γνώμονα την οικολογική ευαισθησία όλων μας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η πλήρης και άμεση αντικατάσταση του Freon R404A με το ιδανικότερο προς αντικατάσταση του.

Mετά από συνεχείς μελέτες από το τεχνικό τμήμα της Force Cooling για την καλύτερη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων που αφορούν την αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού R404A, διαπιστώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα των μελετών, με τη βοήθεια της διεθνούς βιβλιογραφίας, των εταιρειών παραγωγής ψυκτικών υγρών αλλά και των κατασκευαστών, η χρήση του Freon R407F είναι ιδανική, κατά περίπτωση.

Παρόλα αυτά βάσει των τελευταίων διαπιστώσεων και με γνώμονα το χαμηλό GWP (1397), οι προτάσεις μας συγκλίνουν στη χρήση του Freon R449XP 40 πάντα κατά περίπτωση εξεταζόμενη από τα στοιχεία που θα μας δοθούν ανά εγκατάσταση.

Βέβαια οι έρευνες για πιθανή χρήση ενός καταλληλότερου freon συνεχίζονται. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά από επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και με γνώμονα τη διαθεσιμότητα και το κόστος του εκάστοτε Freon.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται ώστε να γίνει αντικατάσταση από παλιό σε νέο ψυκτικό υγρό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στην εταιρεία μας, που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις γύρω από το θέμα απευθύνονται εξ ολοκλήρου σε όλους τους πελάτες στη ναυτιλία και τη βιομηχανία.

Αναμένουμε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειάζεστε για διαθεσιμότητα είτε υλικών, αερίων είτε τεχνικών που διαθέτουν την ανάλογη πιστοποίηση για τη διαχείριση και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών.