Τα Νέα μας

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ΣΤ. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.( FORCE COOLING )

ISO 9001:2015

ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΞΗΡΑΣ- ΘΑΛΑΣΣΑΣ.