Τα Νέα μας

 

Η Force Cooling, «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στη τριακονταετή πορεία της στο χώρο και στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης των πελατών της, σας πληροφορεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα γύρω από το Freon.

Παγκοσμίως παρατηρείται ραγδαία αύξηση των τιμών όλων των ειδών Freon αλλά κυρίως η παράλληλη μείωση παραγωγής συγκεκριμένων Freon λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας κατ ’επέκταση κοινότητας για την απόσυρση συγκεκριμένων ειδών Freon με υψηλό GWP με γνώμονα την οικολογική ευαισθησία όλων μας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η πλήρης και άμεση αντικατάσταση του Freon R404A με το ιδανικότερο προς αντικατάσταση του.

Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά από επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και με γνώμονα το χαμηλότερο GWP, τη διαθεσιμότητα και το κόστος του εκάστοτε Freon.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται ώστε να γίνει αντικατάσταση από παλιό σε νέο ψυκτικό υγρό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στην εταιρεία μας, που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό.

Αναμένουμε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειάζεστε για διαθεσιμότητα είτε υλικών, είτε αερίων, είτε τεχνικών που διαθέτουν την ανάλογη πιστοποίηση για τη διαχείριση και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών.

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η εταιρεία Force Cooling ΣΤ.ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, Μαλατέστας Σταύρος, βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο διαρροής αερίων  ψυκτικών μηχανημάτων, καθώς απαρτίζεται από πιστοποιημένους τεχνικούς κατηγορίας ,

Περισσότερα...