Πιστοποιητικά - Ποιότητα Εργασιών

Η FORCECOOLING προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής, θα ήθελε να σας ενημερώνει ότι έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και την διεκπεραίωση των εργασιών.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας, δελτία ελέγχου απωλειών φθοριούχων αερίων, βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς, με την παρακολούθηση σεμιναρίων.

Παρακολουθούμε ανελλιπώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, για να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

 

Force Cooling