Εγκαταστάσεις

Η force cooling προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής και ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι διαθέτει ISO 9001:2015 καθώς και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις τεχνικών για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση των εργασιών.

Η εταιρεία επίσης είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες δελτία ελέγχου βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η ποιότητα των εργασιών βασίζεται στο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι σύνολο ατόμων που ελέγχεται και εκπαιδεύεται βάση τακτικών προγραμματισμένων ενημερώσεων-σεμιναρίων .

Επίσης η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις και παρακολουθεί ανελλιπώς τις τεχνολογικές εξελίξεις για να πετύχει την όσο δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και κατ επέκταση να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στους πελάτες της.

Από το 1989 που δραστηριοποιείται η εταιρεία, διασφαλίζει την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Force Cooling