Επισκευές - Συντηρήσεις

Η εταιρεία με το άρτιο καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και με τα κατάλληλα και συνεχή αναβαθμισμένα μέσα-εργαλεία, μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε απαίτηση πελάτη Βιομηχανικής ψύξης-κλιματισμού ή Ναυτιλίας, για την αντιμετώπιση βλαβών, εγκαταστάσεων , διαγνώσεων μελετών και πωλήσεων των απαραίτητων μηχανημάτων ή ανταλλακτικών.

Διαθέτουμε σε παγκόσμια κλίμακα συμβόλαια που επεκτείνονται κατά περίπτωση σε service, βλάβες, εγκαταστάσεις και μελέτες, καλύπτοντας την οποιαδήποτε μέρα και ώρα και σε οποιοδήποτε σημείο μας ζητηθεί.

Τα συμβόλαια –συμβάσεις υπηρεσιών, γίνονται μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη με χρονικό όριο ανάλογο των απαιτήσεων για τη συντήρηση μηχανημάτων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή και για την αποστολή ή επισκευή στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή αντίστοιχα σε αποστολή τεχνικών στο πλοίο οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό.

Οι συμβάσεις παρέχουν έλεγχο πάσης φύσεως .