Επισκευές - Συντηρήσεις

Η εταιρεία μας, με το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και τον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό της, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε ζήτηση των πελατών μας:

-Αντιμετώπιση βλαβών

-Νέων εγκαταστάσεων

-Μελέτη νέων κατασκευών

-Πώληση μηχανημάτων ή ανταλλακτικών.

Οι συμβάσεις για τη συντήρηση των μηχανημάτων ή για την διενέργεια των ελέγχων διαρροών φθοριούχων αερίων, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, δημιουργούνται βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για την ομαλή λειτουργία τους.

Η παροχή των υπηρεσιών μας, διατίθεται σε όλο τον κόσμο, 24/7, ανάλογα τις ανάγκες των πελατών μας.